RSS


Red Eye of Azathoth

Kobold Quarterly to magazyn poświęcony grom rpg, który jest patronem projektu Open Design. W jego ramach został wypuszczony dodatek do Call of Cthulhu zatytułowany Red Eye of Azathoth.

Dodatek zawiera pięć scenariuszy, których akcja rozgrywa się w różnych realiach historycznych. Ich spoiwem jest kometa nazywana Red Eye of Azathoth. Więcej informacji na temat tego dodatku można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz